Portál Potraviny na pranýři, který vytvořila společnost FUTURA SOFT, s.r.o., prošel hned první den těžkou zatěžkávací zkouškou

WWW portál potravinynapranyri.cz, který pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci vytvořila společnost FUTURA SOFT, s.r.o., navštívil během prvních 24 hodin provozu rekordní počet lidí. Za jeden den portál zaznamenal více než 200.000 návštěv, návštěvníci zde strávili průměrně 6:45 minut a za tu dobu stihli zobrazit celkem téměř 4 miliony stránek.

Projekt „Potraviny na pranýři“ vznikl v reakci na soudobý nevyhovující stav, kdy se v maloobchodní síti setkáváme s nevhodnými potravinami. Spotřebitelé zde mohou narazit na nabídku nejakostních, falšovaných a někdy dokonce i nebezpečných potravin. Potraviny na pranýři si vzaly za cíl na takové potraviny a jejich výrobce, dovozce, distributory a prodejce upozornit.

Hlavním úskalím projektu bylo vytvořit Pranýř tak, aby bylo jeho použití pro běžného spotřebitele jednoduché a intuitivní. „Základní inspirací pro nás byly vyhledávací portály jako Seznam či Google. Centrálním bodem aplikace – de facto katalogu nevyhovujících potravin – je tedy univerzální vyhledávací box, kam lze zadat název potraviny nebo skupiny potravin, výrobce, dovozce, distributora či prodejce, aniž by uživatel musel dlouze bádat nad vyplňováním složitého formuláře. Možnost podrobnějšího hledání je však stále dostupná,“ říká Mgr. Pavel Gráf, jednatel společnosti FUTURA SOFT, s.r.o. Vzájemná provázanost vzorků v katalogu je řešena hypertextovými odkazy, spotřebitel tak může např. velmi lehce zjistit, které další nevyhovující potraviny daný výrobce vyrábí nebo které další potraviny z dané skupiny jsou nevyhovující. Samozřejmostí je filtrace potravin podle závažnosti, tj. nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny, možnost tisku a automatické zasílání novinek zaregistrovaným.

S výslednou podobou Pranýře jsme velmi spokojení. Pranýř je svým ovládáním zcela intuitivní, přesto však zachovává správnou odbornou terminologii, které se jakožto odborný dozorový orgán v žádném případě nemůžeme vyhnout,“ říká Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel SZPI.

Portál Potraviny na pranýři automaticky přebírá vybraná data z uzavřených kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce, počítá však i s napojením na zdroje dat dalších dozorových orgánů v ČR i v dalších zemích EU. Ambicí projektu není totiž jen informovat tuzemské spotřebitele, ale sdílet informace o nevyhovujících potravinách v rámci celé EU. Za tímto účelem je do projektu integrována možnost strojového překladu.

Přístup společnosti FUTURA SOFT byl příkladný. Jejich pracovníci přicházeli s vlastními nápady a inovacemi, které nám pomohly projekt dotáhnout do zdárného konce. Do budoucna samozřejmě předpokládáme další drobné úpravy a vylepšení Pranýře na základě návrhů a postřehů, které nám zasílají spotřebitelé“, říká Ing. Jakub Šebesta.

Soubory

  • Tisková zpráva - Potraviny na pranýři (Stáhnout)